Strandgården
Svendborg Sunds Sejlklubs klubhus

Sejlklubben har indgået lejekontrakt med Svendborg Kommune om anvendelse af Strandgården og tilstødende arealer.
Arealerne nedenfor og bag ved Strandgården er forbeholdt sejlklubbens medlemmer.

Vedrørende udlån af Strandgården, kontakt: kasserer@sss.dk

Betingelser for anvendelse af Strandgården.

 1. Strandgården kan udlånes/stilles til rådighed for andre foreninger og organisationer –  som udgangspunkt i vinterhalvåret i perioden november – marts.
 2. Lokalerne må kun anvendes til aktiviteter, hvor det tjener et foreningsmæssigt formål (dvs. ikke erhvervsmæssigt eller private selskaber)
 3. Som udgangspunkt anvendes ”klublokalet” (det mod vandet).
  I tilfælde af flere samtidige aktiviteter i huset kan der blive henvist til teorilokalet (det mod Rantzausmindevej) og brugerne må være indstillet på at skulle deles om Strandgårdens faciliteter.

Praktiske oplysninger:

 1. Et par dage før aftalte lejetidspunkt udleveres nøgle til huset efter aftale med kassereren.
 2. Lejer skal selv sørge for at tænde og slukke for varme. Det sker KUN på den centrale
  termostat placeret på væggen i rummet. Opvarmningstid er ca. 4 timer. Ved mødets
  afslutning stilles termostaten på 12 gr.
 3. Lokaler skal afleveres rengjorte, affaldsspande/-poser skal være tømt, ligeledes skal opvaskemaskine tømmes. Klubbens affaldscontainer er placeret ved døren midt i buegangen. Tomme flasker henvises til flaskecontainer ved Rantzausmindevej.
 4. Til dækning af almindelig slitage på inventar og rengøring m.v. betaler låneren et gebyr på 250,- kr.
  Beløbet indbetales på klubbens konto nr. 0815 – 8152103817 med angivelse af lejedato – senest to dage forud.

 

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse