Ekstraordinær generalforsamling

Søndag d. 10.3.2023 kl. 09.30

Der er kun et dagsordenspunkt:

Afstemning om nye vedtægter gældende pr 1. januar 2025.
På den ordinære generalforsamling stemte 53 ud af 54 for de nye vedtægter, men da der ikke var en tredjedel af klubbens medlemmer tilstede, skal der i henhold til vedtægterne stemmes igen på en ekstraordinær generalforsamling.

Klubben er vært ved en kop kaffe.

 

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger for
Svendborg Sunds Seniorsejlere og
Svendborg Sunds Sejlklub
onsdag den 21. februar 2024 kl. 18 på Strandgården.

Dagsorden i følge til vedtægternes § 8

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år indeholdende samtlige
  udvalgsberetninger til godkendelse ( Bestyrelsesberetning)
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (Bilag Regnskab)
 4. Forelæggelse af klubbens budget og aktivitetsplaner samt fastsættelse af
  kontingent for indeværende år
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag – ingen forslag modtaget
  Bestyrelsen fremlægger forslag om ændring af vedtægter – (Bilag forslag til vedtægtsændring)
 6. Valg af formand og næstformand – ikke på valg
 7. Valg af sekretær – ikke på valg
 8. Valg af kasserer – modtager genvalg
 9. Godkendelse af udvalgsrepræsentanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der alle skal være regnskabskyndige
 11. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingerne serveres der – ikke den traditionelle skipperlapskovs, men en spændende Chili Con Carne á la Ulbølle…

Vi glæder stil stort fremmøde…

 

Rantzausminde, den 6. februar 2024
Bestyrelsen
Svendborg Sunds Sejlklub

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse