Sponsorer

En aktiv sejlklub som Svendborg Sunds Sejlklub koster penge at drive. Klubbens ”basisdrift” dækkes af medlemskontingenterne, men økonomi til udvikling af klubben og nyanskaffelse af materiel kræver hjælp udefra. Her har vi rigtig god hjælp af sponsorer, men der er plads til flere, og kontakt sponsorer@sss.dk hvis du har lyst til at være med på holdet!

Vi har stor glæde af faste sponsorer:

Fynske Bank som er stævnesponsor på ungdomssejlernes kredsstævne ”Fynske Bank Cup”

Leif Larsen Marine sponsorer en del af vedligeholdelsen på vores motorer på følgebåde.

SEF er sponsor for klubbens hold i Sejlsportsligaen.

Wendorff leverer brød til vores aftensejladser

OK støtter klubben via brændstofaftale på medlemmernes køb

Svendborg Kommune støtter vores ungdomsarbejde

Vi er endvidere så heldige at vi har fået hjælp til indkøb af udstyr:

Fonden for Fynske Bank har hjulpet os til indkøb af nye motorer til vores skolebåde

Sydfynske Dampskibsselskabs Fond har gjort det muligt at indkøbe nye motorer til et par følgebåde

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond har ydet tilskud til indkøb af Zoom8 joller

Albani Fonden har ydet tilskud til indkøb af to nye optimistjoller

Dagli’Brugsen har gjort det muligt at indkøbe en komplet optimistrig incl. sejl

N. Kjær Bilcentret har gjort det muligt at indkøbe en komplet optimistrig incl. sejl

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse