Jollesejlads i SSS

I SSS er der mange som sejler i OK-joller eller i Wayfarerjoller.  Læs mere om aktiviteterne i menuen for “voksen”joller.

Sejlklubbens medlemmer har, sålænge der er plads og pladsreglerne overholdes, mulighed for at have sin sejljolle stående på pladsen neden for sejlklubben ved arealet vest for slæbestedet.
Arealet øst for slæbestedet er reserveret til ungdomsafdelingen med RIB, klub- og ungdomsjoller. Der må ikke henstilles andre joller øst for slæbestedet!

Vilkår for jolleplads ved Strandgården
Reglerne nedenfor skal sikre, at vi som sejlklub overholder Svendborg Havns og Svendborg Kommunes retningslinjer for brugsret til arealerne.
Joller, der henstilles uden at overholde nedenstående markeres og bortfjernes – uden ansvar – på ejerens regning.

 • Kun medlemmer af SSS har adgang til en jolleplads, og kun i henhold til nedenstående.
 • Tilmelding er obligatorisk. For sæsonen 2024 sker ønsket om jolleplads via mail til formand@sss.dk
 • Før jollen placeres skal der indhentes accept fra formand@sss.dk
 • Der kan kun tilbydes plads til joller, som aktivt benyttes til sejlsport.
 • Ved efterårets standerskifte skal alle joller hjemtages, med mindre jollen er tilmeldt aktiv vintersejlads.
 • Kun joller tilmeldt aktiv vintersejlads må forefindes på arealerne efter standerskiftet i efteråret.
  Ikke registrede joller til vintersejlads markeres ved efterårets standerskifte og bortfjernes – uden ansvar – på ejerens regning.
 • Jolle og/eller jollevogn skal tydeligt være mærket med ejerens navn og mobil nr.
 • Joller skal flyttes på klubbens anmodning fx ved kommunal klipning af græskanter, eller afvikling af jollestævner m.v.
 • Jollen, tilhørende jollevogn, udstyr og pressening, bør vedligeholdes funktionsdygtigt.
 • Jollen skal tilses med passende frekvens, især i forhold til vejrlig.
 • Det er altid jolleejerens eget ansvar ift skader m.v., når jollen er placeret på arealerne.
 • Joller, sejl og udstyr må ikke efterlades rundt om på arealerne ved eller indenfor på Strandgården uden aftale.
 • OK-joller placeres primært oppe foran ved Svalegangen, med mindre andet aftales.
 • Der betales et servicegebyr til sejlklubben for at have jollen stående ved Strandgården. Servicegebyret opkræves af klubbens kasserer.
 • Bommen til arealet åbnes kun ved stævneaktivitet, og kun efter aftale med Svendborg Havn.

Se listen med tilmeldte joller for sæsonen 2024 her!

Hvis du har spørgsmål til jolleplads kontakt formand Jacob Jensen via mail: formand@sss.dk

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse