I SSS er der mange som sejler OK-joller eller Wayfarerjoller.  Læs mere om aktiviteterne i menuen for “voksen”joller

Sejlklubbens medlemmer har mulighed for at have sin sejljolle stående på pladsen neden for sejlklubben ved arealet øst- og vest for slæbestedet.

  • Tilmelding er obligatorisk.
  • Vi kan kun tilbyde plads til joller, som aktivt benyttes til sejlsport.
  • Jolle og/eller jollevogn skal mærket med ejerens navn og mobil nr.

Der opkræves gebyr 250,- kr./år for jollepladsen.

Jollepladsen er til rådighed i den aktuelle sejlsæson.

Jollerne må kun stå på arealet i vinterhalvåret, hvis jollerne er aktivt sejlende i vinterhalvåret.
Arealet må ikke anvendes til vinteropbevaring eller langsparkering af joller.

I 2023 indføres en øget kontrol på Svendborg Havns opfordring. Og på opfordring fra de aktive jollesejlere arbejdes der på en bedre pladsanvisning, der sikrer, at aktive jollesejlere kan komme til deres joller, uden at jollerne står i lag, og sikre at deres plads ikke forsvinder, når de er til stævner.

D. 11. Maj 2023 er joller, hvor SSS er i tvivl  om jollens aktive status eller ejerskab blevet markeret med rød/hvide bånd.

Hvis du har spørgsmål til jolleplads kontakt gerne Jacob på mobil: 20131434 eller mail: formand@sss.dk

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse