Klubudvikling og frivilligt arbejde i Svendborg Sunds Sejlklub.

Svendborg Sunds Sejlklub har en række udvalg, som tager sig af de store og små opgaver i klubben, som der skal til for at klubben er levende og et godt sted at være medlem. Det vil bestyrelsen gerne udvikle.

Nedenunder kan du se de enkelte udvalg og deres opgaver. Nogle af udvalgene kører som smurt mens andre mangler medlemmer.

Har du lyst til at give en hånd med i klubben kan du kigge på listen og se, hvor der er behov for flere kræfter. Der er både små og store opgaver.

Vil du give en hånd i en af opgaverne eller har du spørgsmål, så kontakt bestyrelsen:

At være aktiv i klubben giver gode oplevelser :)

Kapsejladsudvalg

Bestyrelsens ønske er, at der i udvalget er minimum en repræsentant fra de grupper, som har med kapsejlads at gøre. En kontaktperson for udvalget referer til bestyrelsen.  (Gerne som bestyrelsesmedlem) Udvalget skal repræsentere flg. aktiviteter:

  • Onsdagskapsejlads
  • Ungdomsafdelingen / Fynske Bank Cup etc.
  • Ok joller
  • Alene Rundt i Øhavet
  • Tåsinge Rundt

Udvalgets opgave er, at koordinere arrangementerne og skabe et netværk, som kan understøtte ovenstående aktiviteter og holde det nødvendige grej inkl. følgebådene ajour og prioritere nyanskaffelser og vedligehold på tværs af aktiviteterne.

Status:?

Opgave: De enkelte aktiviteter skal udpege et medlem til udvalget og en kontaktperson til bestyrelsen.

Aktivitetsudvalg

Udvalget består af min. 2-3 medlemmer og gerne 4-5 medlemmer. Gruppen referer til bestyrelsen gennem en kontaktperson.

Gruppens primære opgave er at arrangere:

  • Standerhejsning / nedtagning
  • Forplejning til generalforsamling

Videre kunne udvalget arrangere:

  • Skt.Hans arrangement ( Sammen med bådlauget og badeklubben )
  • Nytårskur

Status:?  Udvalget eksisterer ikke og der er ikke nogen medlemmer

Opgave: Finde medlemmer til udvalget og udpege en kontaktperson.

OK Jolle- / voksenjolle udvalg

Udvalget står for at koordinere aktiviteter omkring jollesejlads for voksne.

Status: ?

Aktiviteten kører og er i dag repræsenteret ved Anders Østergaard i bestyrelsen.

Turudvalg

Gruppen består af min. 2 medlemmer, og refererer til bestyrelsen

  • Udvalget står for fælles tur hvor flest mulige medlemmer og bådtyper kan deltage.

Status: ? Udvalget eksisterer ikke og der er ingen medlemmer

Opgave: Finde min. 2 medlemmer

Pladsudvalg

Gruppen består af min 2 mand, og har til opgave at organisere op og i sætning af både samt lave systemer så der er orden på pladsen generelt på klubbens arealer inkl. masteskuret.

Gruppen har videre til opgave at kontrollere at pladsreglementet overholdes. I tilfælde af brud på reglementet bringes dette til orden og i sidste ende orienterer bestyrelsen.

Gruppen referer til bestyrelsen gennem en kontaktperson.

Status: ?Gruppen eksisterer ikke

Opgave: Finde to medlemmer

Husudvalg:

Gruppen består af 2-3 personer, som har til opgave at overvåge klubhusets stand samt at iværksætte og udbedre vedligehold på klubhuset.

Gruppen referer til bestyrelsen gennem kontaktperson.

Status: ? Gruppen eksisterer ikke

Opgave: Finde min. 2 medlemmer og udpege en kontaktperson.

Sponsorgruppe

Gruppen består af 2-3 mand og har til opgave at søge fonds- og sponsormidler til understøttelse af klubbens aktiviteter.

Gruppen referer til bestyrelsen gennem udvalgets kontaktperson.

Status: ?

Opgave: Gruppen består i dag af 1 person – Henrik Meulengracht. Ønsket er, at der findes 1-2 personer mere.

Ungdomsudvalg

Gruppen består af 2-3 medlemmer og har til opgave at udføre, understøtte og koordinere klubbens ungdomsaktiviteter.

Gruppen skal gerne repræsentere:

Trænere

Koordinator

Hjælpere

Forældre

Grejkyndig

Gruppen refererer til bestyrelsen gennem en kontaktperson.

Status: ?

Opgave: Gruppens medlemmer skal udpeges og arbejdet formaliseres.

Festudvalg

Gruppen består af 2-4 medlemmer og har til opgave som min. at arrangere et socialt arrangement for klubbens medlemmer. Arrangementet kunne være en afriggerfest eller en fest for klubbens frivillige.

Gruppen referer til bestyrelsen gennem udvalgets formand.

Status: ?Gruppen eksisterer ikke i dag.

Opgave: Finde medlemmer til udvalget.

H-både

Gruppen består af 2 – 3 mand og står for vedligehold og koordinering af aktiviteterne omkring klubbens H-både. Dvs. pigesejlads om onsdagen, delebådsordning og sejlerskole.

Formanden, som er koordinator for, refererer til bestyrelsen.

Status: ?

Opgave: Gruppen formalisere arbejdet og sætter navn på medlemmerne. Per Lorentzen er koordinator for udvalget og medlem af bestyrelsen.

Motorbådsudvalg

Gruppen består af 2-3 mand, og skal på sigt skabe motorbådsrelaterede aktiviteter.  Det vil give mening, at en repræsentant for gruppen er med i turudvalget.

Gruppen refererer til bestyrelsen gennem kontaktperson.

Status: På vej

Opgave: Finde medlemmer til gruppen

Det er bestyrelsens ønske, at de ledige pladser i udvalgene bliver besat, så der bliver skabt den aktivitet, som medlemmerne ønsker og at der samtidig er en klar ansvars- og opgavefordeling i klubben med reference til bestyrelsen. Det vil løfte udviklingen af aktiviteterne og udviklingen af klubben.

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse