J70 sponsorer

Købet af Svendborg Sunds Sejlklubs første J70ér er blevet muligt på baggrund af støtte fra henholdsvis VELUX FONDEN og Fonden for Fynske Bank. Siden har SSS modtaget yderligere støtte til J70ér projektet og båd nr. 2 ligger nu også ved broen.

Følgende sponsorer har bidraget med flotte donationer til Svendborg Sunds Sejlklubs J70 projekt:

 

 

Om VELUX FONDEN:

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2021 uddelte VELUX FONDEN 335 millioner kroner.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Du kan læse mere om VELUX FONDEN her.

VELUX FONDENS Jubilæumsårsskrift 2021

Om Fonden for Fynske Bank:

Fonden for Fynske Bank har ét overordnet formål:

At gøre vores lokalområde lidt dejligere at bo i

I Fonden for Fynske Bank vil vi gerne være med til at gøre vores lokalområde til et dejligt sted at bo. Alene sidste år donerede vi 15 mio. kr. til lokale tiltag og initiativer. Alt sammen til glæde og gavn for alle os, der bor og arbejder her.

Du kan læse mere om Fonden for Fynske Bank her.

 

 

Om Destination Fyn:

Destination Fyn er en non-profit turismeorganisation, ejet af de 10 fynske kommuner og engageret af vores medlemmer bestående af fynske turismevirksomheder.

Vores fornemmeste opgave er at understøtter det fynske turismeerhverv. Det gør vi blandt andet ved at markedsføre Fyn og Øerne i ind- og udland, udvikle turismeprodukter og kompetenceudvikle erhvervet. Alt sammen for at skabe vækst og arbejdspladser til hele destinationen.

Læs mere her: Destination Fyn (visitfyn.dk)

Om Svendborg Event:

Gammel Torvedag, SVEND – Hele Danmarks Filmpris, Silverrudder, Saturday, Kulturnatten, Open By Night, Biler i byen, Piratdag – og vi kunne blive ved. SvendborgEvent er hele byens eventkontor og vi står bag en lang række events i Svendborg.

Vi er med til at tiltrække nye events til byen, med både national og international bevågenhed, og har blandt andet været involveret i tiltrækningen af Dansk Bridgefestival, VM i Starbåde, Harley Davidson Super Rally 2016 og VM i Cross Triatlon.

Bag os står en række nøgleaktører, der i 2014 slog sig sammen og dannede organisationen SvendborgEvent med formålet om et bedre samspil og synergi på tværs af arrangementer og interessente

Læs mere her: Home – Svendborg Event

Om DIF og DGI foreningspulje:

DIF og DGI’s foreningspulje uddeler årligt ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

 Om DIF og DGI’s foreningspulje

  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider

Læs mere her: 

Om Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond SEAF støtter nytænkende projekter i det Sydfynske idrætsliv.

SEAF ønsker at fremme foreningslivet på Sydfyn. Det kan være foreninger, der ønsker at sætte nye aktiviteter i gang, og det kan være projekter, der forbedrer forholdene for foreningens medlemmer. Du kan læse mere om SEAF her

Om NordeaFonden

Nordea-fonden har en klar ambition om at støtte det foreningsliv, som knytter os sammen – med lokale aktiviteter og stærke fællesskaber, der hvor vi bor, i hele landet. Derfor støtter vi projekter der fremmer liv i det lokale. Under fokusområdet ‘Liv i det lokale’ uddeles årligt 50 mio. kr. til mere end 1.500 lokale projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Med Liv i det lokale har vi fokus på at: 

  • Støtte projekter og aktiviteter, som styrker fællesskabet i lokalområdet
  • Understøtte initiativer, som involverer mange og kommer mange til gode
  • Bidrage til lokale aktiviteter – over hele landet
  • Understøtte foreningslivet, frivilligheden og de lokale ildsjæle

Læse mere om NordeaFonden her:

Om Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond blev stiftet i 1985.

Årsagen var, at Aktieselskabet Sydfyenske Dampskibsselskab 10 år forinden i 1975, ændrede færgeruten Spodsbjerg – Nakskov til Spodsbjerg – Taars. Ruteændringen medførte en dramatisk positiv ændring i rederiets økonomi. Rederiets bestyrelse og generalforsamling var af den opfattelse, at den del af disse økonomiske forbedringer skulle komme omverdenen til gode. Siden stiftelsen har Fonden støttet en lang række projekter af såvel kulturel som almennyttig art. Du kan læse mere om Sydfyenskefonden her.

Om Friluftsrådet

Friluftsrådet er paraplyorganisation for friluftslivet og varetager det samlede friluftslivs interesser. Vi inspirerer danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedrer vi muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve.

Friluftsrådet forbedrer mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv gennem politisk interessevaretagelse, projekter, mærkningsordninger og kampagner.

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler mere end 80 organisationer. Medlemsorganisationerne har til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv – men derudover kan medlemmerne have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen. Læs mere om Friluftsrådet her:

Om Halbergs Familie Fond

Halbergs Familiefond er en almennyttig fond, hvis formål er at yde bidrag til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, herunder kulturelle formål på Sydfyn og Øerne.

Halbergs Familiefond blev stiftet i 2006 af Fabrikant Henrik Harald Halberg, som var født og opvokset i Svendborg. Henrik Halberg elskede sin by og dens omegn. Han kunne lide at sætte ting i gang, og det lå ham altid meget på sinde at være medvirkende til, at området til stadighed er attraktivt og et godt sted at leve og være for alle.

Halbergs Familiefond blev aktiv i 2022 efter Henrik Halbergs alt for tidlige bortgang året forinden. Forventet sum til donationer i det første driftsår er 5 mio. kr., og bestyrelsen ser frem til at bidrage positivt til, at lokalt forankrede projekter og formål får så gode muligheder for udvikling som muligt. Du kan læse mere om Halbergs Familie Fond her:

Facebook
Tilmelding til J70 sejlads
Tilmelding til J70 sejlads

Tilmelding til J70 sejlads

Fulde navn
Email
Medlemskategori
dkr
Pris
Evt. besked
Jeg har læst og forstået betingelserne for sejlads med J70 både