Retningslinjer for J70 Sejlads

For at sejle i Svendborg Sunds Sejlklub´s J70 skal du være medlem af klubben og tilmeldt J70 Sejlads.

For at kunne booke J70ér til sejlads skal du være godkendt som bådfører. På bookingsiden finder du en liste over godkendte bådfører.

Vil du gerne godkendes som bådfører, skal du kontakte J70 gruppen. 

En godkendt bådfører kan være skipper på en af SSS J70 både, som ikke medfører mast af/på, kranløft og trailerkørsel. Sidstnævnte kræver særskilt instruktion og aftale.

Potentiel ny bådfører skal godkendes af Anders Gerhardt-Hansen, Peter Witt eller Hans Jørgen Riber baseret på vedkommendes sejladsmæssige kompetencer og kendskab til J70 båden. Herunder til- og afrigning, sikker håndtering i havnemanøvre, sejlads og sejlføring, afpasset aktuelle vindforhold, rapportering i logbog og til j70@sss.dk af evt. skader eller mangler, samt oplysning om, og bekræftelse af selvrisiko ved evt. skader.

Hvis du ønsker at blive J70 bådfører, så skriv til J70@sss.dk

For sejlere, som er medlem af SSS, gælder at man deltager i vedligehold, klargøring, eventafholdelse mv. Det holder vores omkostninger nede.

Som nyt potentielt medlem kan man deltage som besætningsmedlem (ikke skipper/rorsmand) uden at være medlem af klubben. Dog skal man melde sig ind når man har sejlet 2 gange. Se mere herom under afsnittet priser og booking.

Formålet med disse regler er, at klubben byder alle velkommen til at prøvesejle.

Selvrisiko

  • Selvrisiko for medlemmer er kr. 5000 (der er ingen selvrisiko på sejl).
  • Selvrisiko er kr. 7500 for deltagere som ikke er medlem af klubben (events, stævner mv.)

Øvrige betingelser:

En væsentlig del af vores indtægter kommer fra afholdelse af events for virksomheder ol. Derfor kan J70 gruppen placere events på dage, hvor afdelingerne ellers har råderetten. Sådanne reservationer vil fremgå af bookingkalenderen og af J70 afsnittet på sss.dk.

Pris for vores egne stævner (f.eks. Tune-up og Business Cup) oplyses på Facebook samt på vores hjemmeside.

Bemærk venligst, at bådene tages op for forårsklargøring samt eventuelt i perioder hen over vinteren.

Det forudsættes, at når man som SSS-medlem sejler J70, så bidrager man også efter evne med sin arbejdskraft i løbet af året, hvad enten det er forårsklargøring, instruktør på sejlerskole eller til events, laver kaffe, giver en hjælpende hånd, hvor det er nødvendigt mv.

Har du spørgsmål i denne forbindelse kan du sende en mail til j70@sss.dk

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse