Generel sikkerhedsinstruks for sejlads i bådtypen J70 i Svendborg Sunds Sejlklub for virksomheders medarbejdere og/eller kunder.

Nedenstående gælder for de vandaktiviteter der udbydes af Svendborg Sunds Sejlklub i bådtypen J70.

De benyttede fartøjer er Svendborgsunds J70 kølbåde.

Ved event sejles der i området ud for Strandgården i Rantzausminde hvor klubben er beliggende. Det er suverænt Lederen fra Svendborg Sunds Sejlklub, som afgør om vejrforholdene er forsvarlige at sejle i.

Identifikation af risici.

 1. Grundstødning af bådene
 2. Mand-over-bord (MOB) med deraf følgende risiko for nedkøling samt fare for drukning
 3. Besætningsmedlemmer der rammes af bommen
 4. Kollision
 5. Der kan være kraftige “kastevinde i sejladsområdet med risiko for kraftig krængning og dertilhørende styringssvigt.
 6. Deltagere i Eventet bliver dårlig af en kendt lidelse

 

Tiltag til at imødegå risici (Punkter refererer til identifikation af risici ovenover).

 1. Hver J70 båd har en erfaren instruktør ombord, som kender farvandet og bådtypen indgående.
 2. Alle ombord på bådene bærer godkendt svømmevest under sejladsen, som udleveres af klubben. Som backup følger minimum en RIB (Gummibåd med kraftig motor) J70 bådene hele vejen under sejladsen, og kan komme hurtigt til undsætning i tilfælde af MOB. Ombord på RIB´en er rutinerede sejlere.
 3. Inden sejlads instrueres besætningen af instruktørerne.
 4. Alle holder øje med trafikken og advarer ombordværende samt om muligt prajer den/de både, hvor der kan være risiko for kollision.
 5. Instruktørerne holder udkik efter Kastevinde/pust og udviser en parathed til at slække af på sejlene.
 6. Deltagere i Eventet bør oplyse, hvis de har en kendt lidelse, hvor assistance kan være nødvendig.

 

Lederen af aktivitetens kompetencer.

Lederen af aktiviteten har duelighedsbevis samt mange års erfaring i sejlads og søsikkerhed.

Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke.

Lederen af aktiviteten har målrettet fokus på redning af eventuelle tilskadekomne. Der laves mandtal på land/vand, hvorefter Svendborg Sunds Sejlklub og den pågældende virksomhed koordinerer en eventuel kommunikation med myndighederne (112). Der forefindes et antal håndholdte VHF ‘er, som kan monteres på rorpinden samt i RIB’en m.fl. for optimal kommunikation til alle samtidigt. Anvendes også til nødopkald/koordinering. I bådene forefindes nødraketter og nødblus samt et førstehjælpsæt.

Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykke.

Ombord på RIB er der mobiltelefon. Der er mobildækning i hele sejladsområdet. Der er altid tydelig visuel kontakt mellem RIB og bådene, idet sejladsområdet er meget lille.

Forholdsregler som sikrer, at oplysning om antallet af personer på vandet er kendt. Antallet af personer på de både som deltager i sejladsen, er til stadighed kendt i RIB i tilfælde af en redningsaktion.

Forholdsregler som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til besøgende.

Lederen af aktiviteten orienterer om sikkerhedsreglerne, herunder sejladsområdet inden der tages på vandet.

Hvordan følges op på utilsigtede hændelser og ulykker.

Skulle der opstå en utilsigtet hændelse (eller tæt på) skal Lederen orienteres herom, så snart der er overblik og styr på situationen. Han kontakter derefter Svendborg Sunds Sejlklubs ledelse.

 

Facebook
Tilmelding til J70 sejlads
Tilmelding til J70 sejlads

Tilmelding til J70 sejlads

Fulde navn
Email
Medlemskategori
dkr
Pris
Evt. besked
Jeg har læst og forstået betingelserne for sejlads med J70 både