Status på udviklings- og byggeprojekt

25-04-2023

Svendborg Sunds Sejlklub har gennem en årrække været i gang med et udviklings- og byggeprojekt til fremme af Strandgårdens vedligehold og etablering af bedre fysiske faciliteter.

Byggeprojektgruppen har 24. april 2023 meddelt bestyrelsen, at det ikke længere er muligt for dem at fortsætte projektet, og at de samtidigt opløser byggeprojektgruppen.

Udviklings- og byggeprojektet af Strandgården har været et langt sejt træk over flere år, og bestyrelsen har den største respekt for indsatsen undervejs. Det har været erfarne og meget kompetente personer, som har ydet en stor indsats.

Bestyrelsen ønsker derfor at takke Kjeld Hansen, Michael Petersen, Hans Sørensen, Frank Müller-Bøgh og Jan Bøtter-Jensen for i flere omgange at have gjort et stærkt forsøg på at etablere bedre fysiske faciliteter og gøre Strandgården mere attraktiv, under meget foranderlige vilkår undervejs.

Det er med bygge- og udviklingsprojekter som med elitesport – vi kender det alle fra kapsejlads – nogle gange belønnes forberedelser og den store flid desværre ikke med det ønskede resultat …

Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid prøve at arbejde videre med, hvad der kan være af muligheder ud fra de indsigter, resultater og materialer, som byggeprojektgruppen overdrager i forbindelse med deres opløsning.

 

Udtalelse fra bestyrelsesformand Jacob Jensen:

Det ærgrer mig meget, at jeg som ny formand med to måneders gode dialoger med byggeprojektgruppen og bestyrelsen ikke kunne skabe en situation, hvor vi kunne lykkedes sammen – ingen kan ændre fortiden, og jeg anerkender at projektet har haft svære vilkår undervejs, men jeg tror optimistisk fortsat på, at vi kan påvirke fremtiden!

Jeg påtager mig derfor ansvaret for, at det ikke lykkedes at genstarte projektet, så ingen skal pege fingre ad medlemmer i hverken byggeprojektgruppen eller i bestyrelsen – alle involverede har med stor veneration for fremtidens SSS, store hjerter, megen tid og ihærdig flid gjort, hvad de kunne. Det er jeg – og det bør vi alle være – meget taknemmelig for!

Vi skylder fremtidens SSS ikke at opgive vedligehold af Strandgården og udviklingen af de fysiske faciliteter, så vi skal videre!

Sammen med bestyrelsen vil jeg derfor være nysgerrig på de næste kryds frem ad banen … for man kan godt vinde stævnet, selv om der er en enkelt fratrækker i sejladsserien.

Jeg er således fortsat optimist og meget lydhør overfor alle inputs og ideer – gerne på mail: formand@sss.dk

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse