Spillepenge kommer sejlerne i Svendborg Sunds Sejlklub til gode

22-09-2022

Spillepenge kommer sejlerne i Svendborg Sunds Sejlklub til gode.

Sejlerne i Svendborg Sunds Sejlklub kom fornyelig et skridt nærmere drømmene om en flåde på flere J70 sejlbåde, da DIF og DGI´s foreningspulje har valgt at støtte projektet med 100.000, – kroner.

Pengene skal bruges til at opfylde ambitionerne om, at flere kan komme på vandet i en moderne og tidssvarende sejlbåd og dermed fastholde og tiltrække nye medlemmer.

Over hele landet har sejlklubberne i de seneste år mærket en tilbagegang i medlemstallet, hvilket også har gjort sig gældende i Svendborg Sunds Sejlklub.

”Med den seneste bevilling fra DIF og DGI´s Foreningspulje får vi mulighed for at kunne tilbyde vore medlemmer nogle moderne både, hvilket jeg virkelig tror på kan være med til at give klubben et godt skub ind i fremtiden”, lyder det fra Christian Hammerich, som er formand for Svendborg Sunds Sejlklub.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som et bredt flertal i Folketinget har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark. Årligt bliver der uddelt 44 mio. fra puljen.

Svendborg Sunds Sejlklub købte i forsommeren klubbens første J70ér, som hen over sommeren har været flittigt benyttet. Målet er at komme op på fire J70ére i alt.

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse