Amsterdam til Frankrig

Vi var i starten lidt nervøse når vi skulle sejle og planlægge tur. Vores gode navionics kort var igen en stor hjælp specielt også da vi både havde vores GPS´er og en IPAD med samme kort. Derfor kunne vi både bruge skibets GPS til at sejle efter og samtidig finpudse ruten af den af os som var ledig i cockpittet. Det var således ikke noget problem at sejle kystnært da der ofte er gode dybder tæt på land og vi samtidig var opmærksom på de markerede klippeskær.

Kysterne er generelt meget flotte og især efter Cherburg tiltagende med høje klipper og mellemliggende små byer. Dagsejladserne svingede mellem 20 og 60 sømil. Der var generelt fint med vanddybderne i havnene for os som stikker 2 meter. Flere steder var det dog nødvendigt at ligge bag en “sild” dvs med en kant indtil havnen som holder vandet inde og hvor man skal kontrollere tidevandet for at se at man var inde ved højvande og kunne gå i over denne.

Helt generelt således ikke problemer med at finde havne hvor der var over 2 meter men dog jævnlig lavt i indsejlingen således at vi undertiden måtte planlægge efter tidevandet som vi jo let kunne aflæse på vores IPAD.

Havvandet var overalt fint med masser af fisk og meget lidt synlig forurening i havnene.

Der blev brugt en del diesel og for os lidt over halvdelen som motorsejlads da vi ellers ikke kunne nå i havn til rette tidevands-vanddybde og da vinden ofte var stik imod. Dieselpriserne lidt over dansk niveau ( op til 13 kr/liter). Vi brugte filter med vandudskiller og selvfølgelig også tilsætning af svampemiddel imod dieselpest.

Havnene var generelt gode og priserne højere end Danmark  dvs stigende jo længere sydpå man er til knapt 300 kr om dagen med alt inclusive dvs vand,el og bad. Der var stort set ikke slanger på broerne, hvor man skulle bruge egen slange med plugin/skrue for tilslutning.

Vi sejlede fra Holland til Dunkirgue og undgik specielt Calais da vi ikke ville risikere konfrontation med flygtninge. Herfra til Bologne sur Mer og Dieppe som alle var spændende og flotte men uden speciel tiltrækning.

Herfra til Honfleur som huskes som en lille by i Normandiet med fuld romantik på højt stadie Lystbådehavnen lå i byens centrum omkranset af talrige cafe´er og restauranter samt et godt udpluk af forretninger liggende i meget hyggelige små gader. Der var masser af turister men uden at man følte det træls. Om aftenen var der livemusik flere steder på cafe´erne og vi hørte med glæde Simon og Garfungels bedste numre.

Herfra gik turen i lejet bil til invasionskysten som var meget imponerende både m.h.t. talrige velbevarede tyske bygningsværker som var opbygget som forsvar udadtil imod England og kæmpe kirkegårde med tusindvis af hvide kors på gravene for americanere,englændere og canadiere.Kirkegårdene var fantastisk velholdte og selv om det var utrolig trist så var det dejligt at se så flotte steder hvor ikke et eneste græsstrå lå forkert. De tyske grave var ligeledes pæne men i anden kvalitet.Hele området bar præg af en fortsat stor interesse for alt det der var forbundet med med 2 verdenskrig og der var helt tydelig en positiv amerikaner/englænder holdning blandt de franske og der var masser af turister som oplevede samme som os.

Herfra gik det via Alderney raze ind i et tidevands og strømområde hvor man kunne se strømhvirvlerne overalt omkring båden og mærke strømmen så kraftigt at det rystede i båden og farten var igen oppe på ca 11 knob.

Her ses inderhavnen i Honflour og i baggrunden cafe´er og grønt område hvor der var musik.

Americanerkirkegården i Normandiet med fantastisk vedligeholdte plæner.

Guernsey var også et kapitel for sig. Man kom her ind i beskyttet havn og en sild/jern-cementkant som efter højvande bevarede et konstant vandniveau indenfor. Man lå derfor ved vente/flydebroer udenfor og ventede på at det var højvandet nok til at sejle ind og det var havnefogeden som mødte os i speedbåd på vandet før  havnen og dirigerede os ind. Selve byen utrolig spændende med mange flotte huse oftest bygget af sten men med velholdt udseende og hyggelige smalle gader/stræder med et utal af små forretninger. En tur på cykel i omgivelser var ligeså imponerende med et utal af velbevarede og flotte huse og haver og et væld af blomster og især masser af hortensia . Gaderne på landet var overalt meget smalle og mange steder omkranset af stengærder og det var derfor ikke let at cykle her.

Fjordene præget at tidevandet med meget lave områder hvor skibene lå på bunden men hvor man havde indrettet sig på dette med afstivning af de små skibe på bunden så de ikke væltede omkuld.

Gode badestrande men hvor franskmændene typisk først kom ud på eftermiddagen hvor tidevandet havde dækket de store flade og lidt kedelige lavvandsområder men elles lækre strande hvor der ikke var synlig forurening.

En af de hyggelige gader i byen hvor der var et bredt udvalg af forretninger.

Et kig ud gennem havneporten ud over silden som holdt vandet inde i havnen- og i det fjerne et gammelt borganlæg.

Det lille kapel-bygget af potteskår og snejleskalle. Det var ca 5 meter højt og i flere etager med et lille alter og billeder indenfor.

Vi fravalgte Brest som efter krigen er noget ødelagt og derfor uden de store kulturhistoriske oplevelser og tog i stedet til Camere sur Mer som var en dejlig livlig by med en flot strandpromenade.

I omgivelser var vi på en super fantastisk travetur langs den klippeklædte kyst ud til Pointe du Toulinguet ud imod havet hvor der er høje flotte klippeformationer,strande og en fransk militærborg.

Da vi sejlede videre havde vi følgeskab af en flok delfiner-bare dejligt og et stort plus til humøret!!

Loctudy ligeledes en bemærkelsesværdig fin havn som lå dejligt beskyttet. Lige foran os ved lystbådehavnen gik en færge over til en lille ø- 500m fra os. Her var der den lækreste strand og badevand og havde man lyst så var der også flere hyggelige cafe´er.

En lille ø lige overfor lystbådehavnen hvor man kunne tage færgen over til den lækreste strand og en lille hyggelig by.

La Rochelle blev den franske by som klart var det flotteste og mest imponerende sejlermekka men kan kun besejles ved højvande i indløbet til byen og de lystbådehavne som ligger meget flot lige i centrum og hvor indsejlingen sker mellem de to tårne.

Vi havde i forvejen ringet ind og reserveret en plads i Bassin du Yacht og da vi ankom stod havnefogeden og åbnede porten for os og anviste en super fin plads.

Han gav sig rigtig god tid til at informere os om havnen og det var bare helt ovenud perfekt.

Inde i byen ligger der 3 lystbådehavne hvor vi lå i den mest centrale med sluseport for. Den var omkranset af talrige spisesteder og cafeer og med tydeligt præg af gammelt byggeri med byporttårne og porte og tvillingtårne i indsejling-bare så hyggeligt

Lige udenfor byen lå den klart største lystbådehavn med plads til 4200 både og vel mindst 5-6 gange større end Kerteminde lystbådehavn. Ved siden heraf var der et kæmpe område med talrige maritimrelaterede forretninger og der manglede intet her.

Selve byen præget af alle de flotte århundrede gamle tårne,kirker og bymure og var særdeles velholdte og blandet med et utal af forretninger og cafeér.

Og det mest bemærkelsesværdige var også, at selv om lystbådehavnen lå lige i centrum af byen-så var havnebassinet flot rent med meget lidt forurening og stranden ved siden af ligeså ren men med en del sten især ved ebbe.

Et sted hvor man sagten kan bruge den første uge og mere til.

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse